Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Biologické spracovanie pôdy – návrat k podstate!

16-03-2021
Biopratex s.r.o.

Pôda a biomasa - poľnohospodárska, lesná - jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

12-03-2021
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Niekoľko poznatkov o dážďovkách

09-03-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

04-03-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve SPP na pôdu

05-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekonomické trendy ďalšieho vývoja prostredníctvom agrolesníctva

03-02-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Sorpčná schopnosť pôdy a faktory, ktoré ju ovplyvňujú

04-01-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vertikálne, viacvrstvové a variabilné obrábanie pôdy

16-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dlhodobé hnojenie ovplyvňuje pôdnu mikroflóru, zlepšuje úrodu a prospieva pôde

30-10-2020
(Zdroj: www.mdpi.com)