Úvod / Informácie / Pôda

Pôda

Počasie a technológie obrábania vo vzťahu k vlastnostiam ťažkých pôd a zásobe vody v ich profile

11-02-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Aktuálny stav pôdneho organického uhlíka v poľnohospodárskych pôdach Slovenska a návrh opatrení

23-01-2019
NPPC - VÚPOP Bratislava

Nájomcovia pozemkov majú povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom

14-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pozemkové úpravy pomôžu priniesť poriadok do vlastníckych vzťahov

16-10-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Systém obrábania pôdy vo viniciach a sadoch

17-09-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aktuálny stav vlastností poľnohospodárskych pôd Slovenska ako základný atribút ich úrodnosti

06-09-2018
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava – Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Ozimné obilniny a príprava pôdy

10-08-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Zber slamy a obsah organickej hmoty v pôde

03-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Z výsledkov pilotných poloprevádzkových testov vplyvu pôdneho humínového preparátu HUMAC Agro na úrodu a kvalitu špeciálnych plodín

13-07-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice; 3 MIR-POL Sp. Z oo. Strzyżewice

Poloautomatické usporiadanie kultúrnych dielov ako protierózne opatrenie

04-05-2018
NPPC - VÚPOP Bratislava