Úvod / Informácie / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia prijala balík opatrení na ďalšiu podporu agropotravinárskeho sektora

11-05-2020
(Zdroj: www.ec.europa.eu)

Poslanci EP vyjadrili výhrady k navrhovaným opatreniam Komisie

29-04-2020
(www.euractiv.com)

Komisia navrhuje výnimočné opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

24-04-2020
(www.ec.europa.eu)

Komisia podporuje agropotravinárske odvetvie EÚ v čase krízy spôsobenej koronavírusom

07-04-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)