Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Overenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

17-05-2018
(zdroj: Sady a vinice 1/2018, str. 14-16)

Prečo sú obilniny tolerantné voči suchu?

10-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby

10-05-2018

Virové choroby řepky

03-05-2018
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvyšuje kvalitu pôdy

24-04-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Rothamsted Research)

Pestovanie zeleniny v podmienkach veľkovýrobných technológií

10-04-2018

Globálny konflikt: poľnohospodárska výroba vs. biodiverzita

19-03-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Helmholtz Centre For Environmental Research)

Zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

15-03-2018

Kvalita krmív pre živočíšnu produkciu

12-03-2018

Lienková pachuť vo víne ("ladybird taint", lady bug taint - LBT)

09-03-2018