Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Siláže z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

03-07-2020

Nové odrody repky olejky jarnej

26-06-2020

Izotopové zloženie stroncia vo vínach niektorých slovenských producentov

22-06-2020
(zdroj: Vinič a víno 2/2020, str. 57-60)

Vplyv rôzneho podielu obilnín v osevnom postupe na úrodu zrna a aktuálna zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

17-06-2020

Nové odrody repky olejky ozimnej

16-06-2020

Revitalizácia opustených trávnych porastov ako spôsob zvyšovania krmovinovej základne

12-06-2020

Ekonomická efektívnosť pestovania kukurice na zrno v podmienkach SR

09-06-2020

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

02-06-2020

Mimokoreňová výživa a stimulácia – nevyhnutnosť aj v tomto roku

28-05-2020

Fosforečné hnojenie vo výžive trávnych porastov

27-05-2020