Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

17-09-2021

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

16-09-2021

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

14-09-2021

Nové odrody repky olejky ozimnej

07-09-2021

Ozimné obilniny

31-08-2021

Stanovenie ťažkých kovov v bielom a červenom víne

23-08-2021

Spôsoby zmierňovania negatívnych následkov vplyvu lesnej zveri na trávnych porastoch

19-08-2021

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae I.

18-08-2021
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 50-53)

Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo - kríza alebo prebytok?

10-08-2021
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 46-48)

Agrotechnika pestovania menej známych pseudocereálií

28-07-2021
(zdroj: Naše pole 6/2021, str. 30-33)