Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver? Skúste biopásy!

16-09-2020

Stanovenie fenolických látok vo víne

10-09-2020

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020

Vplyv dávok biokalu na zloženie trávneho porastu

17-07-2020

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2018 - 2019

14-07-2020

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020

Siláže z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

03-07-2020

Nové odrody repky olejky jarnej

26-06-2020