Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde – alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia

20-05-2019

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

17-05-2019

Sweet Cherry Days 2019

16-05-2019

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

10-05-2019

Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia

30-04-2019

Vertikutácia – súčasť minimalizačných technológií na trávnych porastoch

29-04-2019

Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

26-04-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Sejačky na presnú sejbu jarných plodín

17-04-2019

Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu

15-04-2019

Nové odrody maku siateho v Slovenskej republike

08-04-2019