Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Digestát vo výžive a hnojení repky

27-06-2018

Zabudnutý strom jarabina oskorušová

06-06-2018

Rozhodujúce parametre drevených sudov pre výrobu "barrique" vín

31-05-2018

Vplyv osevného postupu a hnojenia na úrodu pšenice ozimnej v dlhodobom poľnom pokuse

29-05-2018

Overenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

17-05-2018
(zdroj: Sady a vinice 1/2018, str. 14-16)

Prečo sú obilniny tolerantné voči suchu?

10-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby

10-05-2018

Virové choroby řepky

03-05-2018
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvyšuje kvalitu pôdy

24-04-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Rothamsted Research)

Pestovanie zeleniny v podmienkach veľkovýrobných technológií

10-04-2018