Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Jablkám sa na Slovensku darí, v registri je zapísaných 150 odrôd

23-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Maštaľný hnoj prirodzený zdroj živín a organickej hmoty

17-10-2017

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

11-10-2017

Aplikace minerálních hnojiv ve vinicích pomocí vhodné techniky

09-10-2017

Skladovanie a hodnotenie kvalitného osiva

03-10-2017

Obhospodarovanie trávnych porastov - produkčný a krajinotvorný prvok

25-09-2017

Riziká silážovania ďatelinovín a ich miešaniek

14-09-2017

Ako premeniť peľ na lacné hnojivo

22-08-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, American Chemical Society)

Agrolesníctvo v modernej poľnohospodárskej produkcii - využitie v produkcii mliekových fariem

08-08-2017
(zdroj: Slovenský chov, apríl 2017, str. 22-23)

Perspektívny sortiment čerešní a višní vhodný do sadov

18-07-2017