Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Strukoviny sú podľa FAO kľúčom k potravinovej bezpečnosti, zdravej výžive a udržateľným agropotravinárskym systémom

22-02-2021
(zdroj: www.fao.org)

Osivá, ich šľachtenie a morenie – intenzifikačné faktory vstupujúce do poľnohospodárskej výroby

17-02-2021

Hrach siaty (Pisum sativum L.) - pestovanie, ochrana a využitie

12-02-2021

Zber a doprava slamy ako významný logistický problém

08-02-2021

Strukoviny na Slovensku takmer nepestované

03-02-2021

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Význam teplotních poměrů ve vinici pro révu vinnou

22-01-2021

Efektívny projekt CLIM VINO

15-01-2021
(zdroj: Vinič a víno 6/2020, str. 192-193)

Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

13-01-2021