Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Potenciál borievky obyčajnej v agrolesníckych systémoch

26-01-2022

Unikátny výsadbový materiál pre moderné sady Bibaum

25-01-2022

Regulovaní nekaranténni škodcovia únie na zemiakoch

12-01-2022

Biogénne amíny v slovenskom víne

12-01-2022

Listina registrovaných odrôd pre rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 27/2021)

Vplyv zeleného hnojenia na pôdnu úrodnosť ovocných sadov

11-01-2022

Vplyv postrekov na praskanie plodov čerešní

07-01-2022

Rakovina zemiakov

07-01-2022

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022

Vírusy v ovocných sadoch a vinohradoch

04-01-2022