Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Komisia zverejnila najnovšie prognózy produkcie a obchodu s kŕmnymi bielkovinami v EÚ

21-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Reakcie odrôd zemiakov na doterajší priebeh počasia počas vegetácie a charakteristika novo-preskúšaných odrôd zemiaka

16-11-2022

Komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

15-11-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zber slnečnice

09-11-2022

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score - CSPS) a obsahu škrobu z kukuřičné siláže ve výkalech skotu

07-11-2022

Strata hmoty a kolobeh dusíka v maštaľnom hnoji

02-11-2022

Koletotrichová hniloba višní

26-10-2022

Návrat půdního života pomocí regenerativní pastvy

24-10-2022

Znižovanie bilančného prebytku dusíka z pohľadu ochrany podzemných vôd

24-10-2022
(zdroj: Naše pole 8/2022, str. 26-28)

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice jarnej

20-10-2022