Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SAPS v roku 2020

30-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Príprava trávnych porastov na vegetačnú sezónu

23-03-2020

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů – podmínky, výskyt a možnosti prevence

12-03-2020

Vplyv zmeny klímy na úrodu a bielkovinovú skladbu pšenice

12-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Slnečný úpal viniča – teplo a sucho

11-03-2020
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 42-45)

Karanténni škodcovia v ovocných sadoch

10-03-2020
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 17-19)

Poškodzovanie ovocných drevín drobnými cicavcami

05-03-2020
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 22-25)

Jačmeň siaty jarný, pšenica letná forma jarná a rôzne obrábanie pôdy

04-03-2020

Príprava pôdy a sejba jarných plodín – predpoklady úspešného pestovania

26-02-2020

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

25-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)