Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hydina

Hydina

Vtáčia chrípka postihla už 25 krajín

05-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chovatelia hydiny a vtáctva pozor! Na Slovensku vyčíňa vtáčia chrípka

01-02-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

20-01-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Probiotiká vo výžive hydiny

14-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS

07-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku

20-01-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

10-01-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vplyv farby a intenzity LED svetla na vyzobávanie peria a prejavy strachu v prípade nosníc chovaných v kolóniách s prirodzeným párením

22-10-2019
(Zdroj: www.mdpi.com)
(zdroj:https://www.mdpi.com)

Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a hydinového mäsa do Číny

31-07-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nosníc

13-11-2018
NPPC – VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov jún 2018, str. 24-26)