Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027

Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027

Európska komisia zverejnila štúdiu o informačných opatreniach v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky

05-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)