Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027

Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027

Predĺženie súčasných pravidiel SPP do konca roku 2022: neformálna dohoda o prechodnom nariadení

01-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)