Úvod / Informácie / Stroje a zariadenia / Rôzne

Rôzne

Technologické systémy pestovania poľných plodín (3. časť)

20-10-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Štvorkolesový pohon traktorov

27-09-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Technologické systémy pestovania poľných plodín (2. časť)

16-08-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Technologické systémy pestovania poľných plodín (1. časť)

18-07-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Informačné a komunikačné technológie vstupujú na naše polia

13-06-2017
Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre

Trendy vývoja obilných kombajnov

16-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Robotizované čistenie objektov pre chov ošípaných

03-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 3/2016, str. 20-24)

Traktory a inovačné trendy ich vývoja

06-05-2016
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Optimalizácia traktorových súprav

10-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Diferenciálne hydrostatické prevody (4. časť)

12-11-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 6/2015, s. 26-28)