Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Zásady výživy jalovíc

28-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Nutričné zloženie mliečneho tuku dojníc na pastve

17-08-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)

Kvalita pasienkových porastov v chove dojníc

02-07-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Teľnosť kráv pod kontrolou!

25-03-2021
Cymedica
(zdroj: Slovenský chov december 2020, str. 34-36)

Cirok ako dobré krmivo pre hovädzí dobytok

17-03-2021
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Odbor výživy

Zdravotný stav mliečnej žľazy dojníc v pozornosti chovateľa

24-02-2021
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2VETSERVIS, s.r.o.; 3NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Nové trendy využitia separátu v ustajnení dojníc

23-02-2021
Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, 1Katedra výživy a chovu zvierat, 2Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, 3Katedra biológie a fyziológie, 4Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Technologické spôsoby znižovania tepelnej záťaže dojníc

30-12-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Odchov teliat včera, dnes a zajtra

10-12-2020
(zdroj: Slovenský chov september 2020, str. 25-27)