Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Biopalivá

Biopalivá

Zmesné palivá namiesto bionafty

18-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zloženie emisií pri bionafte

28-08-2020

Trávna fytomasa ako alternatívny zdroj energie

03-04-2014