Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Opatření při kousání ocasů

21-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Příčiny kousání ocasů u prasat

16-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Zkušenosti s africkým morem prasat v Číně

09-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Africký mor prasat a možnosti jeho přenosu krmivem

17-03-2022
VÚŽV, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso mala svoje úvodné zasadnutie

11-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18)

Rok v znamení krízy v chove ošípaných

03-12-2021
Slovenská asociácia chovateľov ošípaných
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2021, str. 16)

Prevalencia endoparazitov v jednotlivých kategóriách ošípaných vo veľkoošipárni po dvojročnej aplikácii prípravku na báze Albendazolu

20-10-2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat

Výhody precizního krmení prasat

05-10-2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Kampaň - ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

10-08-2021