Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Mastitídy dojníc – etiológia a výskyt v chovoch

19-11-2019

Šíření afrického moru prasat v EU – krutá realita se špatnou prognózou

06-11-2019
(zdroj: Náš Chov 2019, č. 10)

Matečná: Počet včelárov na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov

31-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Huminové kyseliny ako reálna alternatíva oxidu zinku v chovoch ošípaných

31-10-2019
(zdroj: Roľnícke noviny 34/2019, str. 7)

Zmesi esenciálnych olejov by mohli znížiť výskyt hnačky u odstavčiat

28-10-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv farby a intenzity LED svetla na vyzobávanie peria a prejavy strachu v prípade nosníc chovaných v kolóniách s prirodzeným párením

22-10-2019
(zdroj:https://www.mdpi.com)

Vliv přípravku HUMAC Natur AFM na zdravotní stav a ukazatele užitkovosti odstavených selat

17-10-2019

Agrorezort rozširuje opatrenia proti africkému moru ošípaných

26-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výskum prírodných huminových kyselín na UVLF v Košiciach sa uplatňuje v praxi

05-09-2019
(zdroj: Roľnícke noviny č. 28/2019, str. 7)

Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 04.09.2019

04-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)