Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Vyhodnotenie epizootologickej situácie vo výskyte ovčej epididymitídy na Slovensku v rokoch 2015 až 2019

25-08-2020

Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare

11-08-2020

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných

30-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Rimavská Sobota

28-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Význam minerálnych látok v chove oviec počas pastevného obdobia s dôrazom na kvalitu pastevného porastu

21-07-2020
(zdroj: Slovenský chov apríl 2020, str. 28-29)

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020

Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode

08-07-2020
(zdroj: Slovenský chov január-február 2020, str. 14-16)

Vplyv klimatických parametrov na pobyt oviec vonku alebo vo vnútri pri nízkych okolitých teplotách

15-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Situácia v chove koní v roku 2019 z pohľadu ZCHKS

08-06-2020

Zmes organických kyselín ako doplnok výživy pre ošípané - prehľad

01-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)