Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Najväčšia preventívna akcia na ochranu slovenských chovov ošípaných

23-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)

Kvalita pasienkových porastov v chove dojníc

02-07-2021

Vo veľkochove pri Lučenci odhalili africký mor ošípaných, ministerstvo prijíma okamžité kroky na zastavenie nákazy

23-06-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Aké množstvo emisií amoniaku a skleníkových plynov sa vyprodukovalo z chovu hospodárskych zvierat v roku 2019?

21-06-2021
(zdroj: Roľnícke noviny 21/2021, str. 24-25)

Agrorezort spúšťa „Prasaciu amnestiu 2021“

31-05-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výroba včelieho chleba - nový zdroj príjmov pre včelárov?

24-05-2021
(zdroj: www.mdpi.com)

Svetový deň včiel: Nová príručka na pomoc pri vypracúvaní európskych cieľov obnovy prírody

21-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv klimatických podmienok na mliekovú úžitkovosť bahníc v slovenských podmienkach

13-05-2021

Riziko prenosu AMO prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel

28-04-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)