Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Kvalita krmív pre živočíšnu produkciu

12-03-2018

Reprodukčný index ošípaných

28-02-2018
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2018, str. 21)

Mangalica a jej krížence – aká je kvalita ich mäsa a slaniny?

21-02-2018
(zdroj: Slovenský chov, jún 2017, str. 36-37)

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018

20-02-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Celosvetový význam včiel medonosných v prírodných biotopoch zachytený v novej správe

13-02-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of California - San Diego)

Emisie hovädzieho dobytka na Slovensku v roku 2016

13-02-2018

Mikroklíma a vetranie v maštaliach pre dobytok

02-02-2018

Aktuálne možnosti metabolickej testácie dojníc

11-12-2017

Biotechnológie ako súčasť plemenárskej práce v chove koní

05-12-2017

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2017

23-11-2017
(zdroj: www.apa.sk)