Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18)

Rok v znamení krízy v chove ošípaných

03-12-2021
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2021, str. 16)

Výživa kôz najmä počas „kritických období“ - v poslednej fáze gravidity a začiatkom laktácie

18-11-2021

Prevalencia endoparazitov v jednotlivých kategóriách ošípaných vo veľkoošipárni po dvojročnej aplikácii prípravku na báze Albendazolu

20-10-2021

Klietky, či alternatívne systémy? Čo nosniciam vyhovuje z hľadiska welfare?

07-10-2021

Výhody precizního krmení prasat

05-10-2021

Zásady výživy jalovíc

28-09-2021

Videá zamerané na chov včiel

10-09-2021

Podklad pre konzultácie k návrhu vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

10-09-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nutričné zloženie mliečneho tuku dojníc na pastve

17-08-2021