Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Chov plemenných kanců

25-11-2020

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Sabinov

20-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Dobré životné podmienky dobytka pri zabíjaní

04-11-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Zdravie a dobré životné podmienky zvierat

03-11-2020

Koncepcia zabezpečenia 80% sebestačnosti Slovenska v produkcii bravčového mäsa

02-11-2020

Manažment bielkovinovej výživy vo výkrme ošípaných

20-10-2020

Komisia zverejnila externú štúdiu o budúcnosti hospodárskych zvierat v EÚ

19-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Probiotiká vo výžive hydiny

14-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Prasacia amnestia

13-10-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chlamydióza oviec na Slovensku – sérologický monitoring v rokoch 2010 až 2019

12-10-2020