Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Liečivé rastliny

Liečivé rastliny

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae

18-08-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 50-53)

Pestujeme medovku lekársku (Melissa officinalis L.)

20-10-2020
Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Súčasný stav a budúcnosť pestovania liečivých rastlín

04-04-2019
NPPC - VÚRV Piešťany

Liečivé rastliny z priamej sejby

31-03-2014