Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Nové odrody horčice bielej

22-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

14-09-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Nové odrody repky olejky ozimnej

07-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Repka ozimná - jednoduchá plodina si žiada jednoduchú agrotechniku

10-06-2021
1 Biopratex s. r. o., Prešov; 2 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko

Zoznam odrôd konope, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb, aktualizovaný v marci 2021

23-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Informácie pre začínajúcich pestovateľov maku siateho v Slovenskej republike

23-03-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby - Výskumná šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Netradičná olejnina - ľaničník siaty (Camellina sativa L. Crantz)

11-03-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Insekticídna ochrana v skorých vývinových fázach repky

05-01-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice

24-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre