Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku

08-10-2018
1 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava; 2 Agritec plant Research s.r.o., Šumperk; 3 Česká zemědělská univerzita v Praze; 4 Český mák s.r.o.
(zdroj: Naše pole 7/2018, str. 24-27)

Nové odrody repky olejky

28-08-2018
ÚKSÚP Bratislava

Digestát vo výžive a hnojení repky

27-06-2018
1 Mendelova univerzita v Brně; 2 AGROEKO Žamberk s. r. o.

Virové choroby řepky

03-05-2018
Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Pestovanie repky jarnej

13-12-2017
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Repka jarná hlavná alebo len náhradná plodina?

08-12-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Zber slnečnice ročnej

15-11-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

11-10-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Nová olejnatá plodina odolná voči globálnemu otepľovaniu

04-04-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, Faculty of Science - University of Copenhagen)

Sila divých slnečníc

17-03-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)