Novinky

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016

23-10-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Jablkám sa na Slovensku darí, v registri je zapísaných 150 odrôd

23-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 20.10.2017 - 26.10.2017

20-10-2017

Technologické systémy pestovania poľných plodín (3. časť)

20-10-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Bezplatné informačné semináre k aplikácii GSAA

18-10-2017

Cystotvorné nematódy – paraziti mnohých druhov rastlín

18-10-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Maštaľný hnoj prirodzený zdroj živín a organickej hmoty

17-10-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

11-10-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Aplikace minerálních hnojiv ve vinicích pomocí vhodné techniky

09-10-2017
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, Lednice

Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018

09-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)