Novinky

Súčasné stratégie a ciele v oblasti zavlažovania (1. časť)

21-04-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2021, str. 18-19)

Informačný deň pre poľnohospodárov

20-04-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Africký mor ošípaných sa rozšíril do ďalších okresov

20-04-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Produkce vepřového masa v roce 2021

19-04-2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Starnutie európskych poľnohospodárov zostáva vo vidieckych oblastiach hlavnou výzvou

16-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 16.04.2021 - 22.04.2021

16-04-2021

Zhodnotenie súčasného stavu, potenciálu a perspektív komodity hrozno a víno na Slovensku

15-04-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Nad paradajkovými značkami sa zmráka

12-04-2021
GreenCoop družstvo
(zdroj: Roľnícke noviny 8/2021, str. 10)

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2021

07-04-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

2020 - rok stability obchodu s agropotravinami v EÚ

06-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)