Novinky

Fenotypovanie plodín – trend pre zvyšovanie rastlinnej produkcie a potravinovej bezpečnosti v 21. storočí

23-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, FAPZ

Poľnohospodárstvo 4.0 a ako ďalej?

22-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta

Signalizácia v ochrane rastlín – 37/2020

22-09-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 18.09.2020 - 24.09.2020

18-09-2020

Zmesné palivá namiesto bionafty

18-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver? Skúste biopásy!

16-09-2020
1 SPU v Nitre - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Komisia pripravuje nové iniciatívy na podporu odvetvia ekologického poľnohospodárstva

14-09-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Transfer vedecko-výskumných poznatkov do praxe – projekt Horizont 2020 „Best4Soil“

14-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stanovenie fenolických látok vo víne

10-09-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Potreba optimalizácie obrábania pôdy v produkčnom procese poľných plodín

09-09-2020
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov