Novinky

Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde – alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia

20-05-2019
1 Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 17.05.2019 - 23.05.2019

17-05-2019

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

17-05-2019
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Signalizácia v ochrane rastlín – 19/2019

17-05-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

15-05-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Trvalá udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě

14-05-2019
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

10-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín

Prečo na včelách záleží: Význam včiel a iných opeľovačov pre potraviny a poľnohospodárstvo

07-05-2019
(zdroj: www.fao.org)

Pasenie zvierat v ekologickom systéme hospodárenia

07-05-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Menej známe, ale účinné alternatívy ochrany rastlín

06-05-2019
VÚVV Ruzyně, v.v.i
(zdroj: Sady a vinice 1/2019)