Úvod / Informácie / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ekonomická dôležitosť znakov ošípaných v systéme trojplemenného kríženia

05-11-2018
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves

Efektívnosť výroby a predaja slepačích vajec

20-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomická, produkčná a sociálna situácia v poľnohospodárskych subjektoch

05-04-2018
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
(zdroj: Roľnícke noviny 7/2018, str. 10-11)

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 3. časť

27-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 2. časť

08-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 1. časť

23-10-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Odbytové ťažkosti poľnohospodárov

06-10-2017
NPPC - VÚEPP

Začarovaný mliečny kruh

19-06-2017
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky XI.

03-04-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky X.

03-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre