Úvod / Novinky

Novinky

Vplyv dovozu agropotravinárskych výrobkov do EÚ na dodávateľské reťazce

26-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Potenciál borievky obyčajnej v agrolesníckych systémoch

26-01-2022
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI.)

25-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Unikátny výsadbový materiál pre moderné sady Bibaum

25-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spúšťame novú výzvu na projekty pre poľnohospodárov

24-01-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 2/2022

24-01-2022
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 21.01.2022 - 27.01.2022

21-01-2022

Výzvy na predkladanie návrhov na podporu európskych agropotravinárskych výrobkov

21-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Stavby a objekty na uskladnenie objemových krmív

20-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (2 – Regulačné ekosystémové služby)

20-01-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta