Úvod / Informácie / Obnoviteľné zdroje energie / Bioplyn

Bioplyn

Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku

27-08-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionálnej bioenergetiky

Hnojová koncovka farmy živočíšnej výroby – "Nekonečný príbeh"

28-04-2017
AGROBIOENERGIA - Združenie pre poľnohospodársku biomasu
(zdroj: Roľnícke noviny 50/2016, str. 13-14)

Technika pre obsluhu bioplynových staníc – príprava vstupného substrátu

18-09-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Centrum výskumu bioenergie

Efektívna bioplynová stanica

27-11-2013
(Zdroj: Slovenský chov, september 2013, str. 26-27)

Bioplynové zdroje na Slovensku a materiálové toky fytomasy

08-10-2013
(Zdroj: Naše pole 6/2013, str. 39-43)