Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Kone

Kone

Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu

22-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Biotechnológie ako súčasť plemenárskej práce v chove koní

05-12-2017
Katedra fyziológie živočíchov, FBP - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Minerálna výživa koní

03-12-2015
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nutričné zásady výživy a kŕmenia koní

22-07-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chov koní v roku 2013 z pohľadu uznanej chovateľskej organizácie – ZCHKS

31-03-2014
(zdroj: Slovenský chov február/2014, str. 17-19)