Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Pestovanie monokultúr začína dominovať: zlá správa pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

18-02-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Sejba jarných plodín

30-01-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pestovanie levandule

28-01-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

04-12-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Autonómne mobilné roboty v poľnohospodárstve

16-11-2018
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kúkoľ - zriedkavá burina

29-10-2018
NPPC – VÚA Michalovce

Hlavné zásady zberu kukurice siatej na zrno

16-10-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Maštaľný hnoj, významný zdroj organickej hmoty a živín

11-10-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikácia biokalu na trávny porast

24-09-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Humínové látky, základ účinnosti rôznych kondicionérov na báze uhlíka

15-08-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice