Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Kedy zberať kukuricu na siláž? ...názory a fakty...

05-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov júl - august 2021, str.36-38)

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

23-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

17-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Kvalita pasienkových porastov v chove dojníc

02-07-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

04-06-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Udržateľné využívanie trávnych porastov technikou pasenia

18-05-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Cirok ako dobré krmivo pre hovädzí dobytok

17-03-2021
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Odbor výživy

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Siláže z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

03-07-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica