Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

Vplyv klimatických podmienok na mliekovú úžitkovosť bahníc v slovenských podmienkach

13-05-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 PPD Liptovská Teplička; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Rizikové faktory vonkajšieho prostredia pre bakteriálne mastitídy bahníc

22-03-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 VETSERVIS, s.r.o.

Chlamydióza oviec na Slovensku – sérologický monitoring v rokoch 2010 až 2019

12-10-2020
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Skúšobné laboratórium Prešov

Vyhodnotenie epizootologickej situácie vo výskyte ovčej epididymitídy na Slovensku v rokoch 2015 až 2019

25-08-2020
ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ v Dolnom Kubíne, Skúšobné laboratórium Prešov

Význam minerálnych látok v chove oviec počas pastevného obdobia s dôrazom na kvalitu pastevného porastu

21-07-2020
NTR Nutrition s.r.o.
(zdroj: Slovenský chov apríl 2020, str. 28-29)

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode

08-07-2020
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
(zdroj: Slovenský chov január-február 2020, str. 14-16)

Vplyv klimatických parametrov na pobyt oviec vonku alebo vo vnútri pri nízkych okolitých teplotách

15-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Aké plemeno oviec je najvhodnejšie na chov? – malé zamyslenie pred jeho výberom

03-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra špeciálnej zootechniky; NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Hodnotenie telesnej kondície bahníc v čase gravidity je dôležitým nástrojom správneho manažmentu výživy oviec

26-11-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ
(zdroj: Roľnícke noviny 40/2019, str. 10)