Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 4/2020

21-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 3/2020

20-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Súčasná situácia v oblasti prognózy a signalizácie na Slovensku

16-01-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Signalizácia v ochrane rastlín – 2/2020

09-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 1/2020

03-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 48/2019

12-12-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 47/2019

03-12-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 46/2019

21-11-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 45/2019

12-11-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 44/2019

05-11-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany