Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Ochranárske poľnohospodárstvo ako systém na zlepšenie ekosystémových služieb – štúdia (abstrakt)

30-07-2021
(zdroj: www.mdpi.com)

Minister Vlčan považuje prechod z konvenčného pestovania k ekologickej výrobe za správny a potrebný krok

22-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Ambiciózne požiadavky na ekologické poľnohospodárstvo môžu viesť k vyšším environmentálnym výhodám

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny

19-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

EÚ doviezla v roku 2020 o niečo menej ekologických agropotravinárskych výrobkov

10-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekologická poľnohospodárska výroba v podmienkach Slovenskej republiky

20-05-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Európska zelená dohoda: Komisia predstavila opatrenia na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby

26-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k stratégii o biodiverzite

24-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

23-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Európsky výbor regiónov predložil komplexný súbor opatrení na podporu agroekológie v EÚ

05-02-2021
(zdroj: www.cor.europa.eu)