Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

FAO víta príspevok Európskej únie vo výške 25 miliónov EUR na podporu ochrany voľne žijúcich zvierat a potravinovej bezpečnosti

23-08-2023
(zdroj: www.fao.org)

Sieťovanie sa ukazuje ako dôležité pre úspešnú implementáciu politiky rozvoja vidieka EÚ

23-06-2023
(zdroj:www.agriculture.ec.europa.eu)

Výskum a inovácie, vďaka ktorým je poľnohospodárstvo EÚ pripravené na budúcnosť

01-06-2023
(zdroj: www.griculture.ec.europa.eu)

Spoznávanie regiónov EÚ: Európska komisia spúšťa vidiecke observatórium

30-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Implementácia programu EÚ pre školské ovocie, zeleninu a mlieko ovplyvnená pandémiou Covid

24-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Podpora vysídlených ukrajinských detí v školách EÚ

14-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pakt pre vidiek: Európsky impulz na podporu vidieckych oblastí EÚ

22-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zvýšená podpora pre poľnohospodárov v EÚ prostredníctvom fondov pre rozvoj vidieka

25-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Z príhovoru komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského o prijatí oznámenia Európskej komisie „Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov“

28-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia podporí poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v predvstupových krajinách sumou viac ako 900 miliónov EUR

24-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)