Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Zber úrody

Zber úrody

Samohybné zberacie rezačky – trendy vývoja

19-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre zber kukurice na siláž

31-10-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika na zber, dopravu a skladovanie krmovín

04-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stavby a objekty na uskladnenie objemových krmív

20-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vývoj obilných kombajnov smeruje k autonómii

13-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ocenené „kombajnové“ novinky si vyžadujú pozornosť

09-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Doprava a uskladnenie krmovín

24-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy vývoja obilných kombajnov

24-09-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Slovenskí spotrebitelia budú môcť nakupovať slovenskú zeleninu a ovocie stabilnejšie počas celého roka

24-07-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

02-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)