Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hydina

Hydina

Ochrana fariem hydiny pred vtáčou chrípkou prostredníctvom prírodných rastlinných látok

03-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ochorenie zeleného svalu - hlboká myopatia prsného svalstva u brojlerových kurčiat

15-12-2022
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat

Zaujíma nás blaho hydiny vo veľkochovoch?

15-11-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Produkty z hmyzu ve výživě drůbeže

01-02-2022
1 Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně;
2 Underground Food s.r.o.

Klietky, či alternatívne systémy? Čo nosniciam vyhovuje z hľadiska welfare?

07-10-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Vtáčia chrípka postihla už 25 krajín

05-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chovatelia hydiny a vtáctva pozor! Na Slovensku vyčíňa vtáčia chrípka

01-02-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

20-01-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Probiotiká vo výžive hydiny

14-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS

07-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)