Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR čiastka 3/2024

21-02-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov EÚ pre vidiek

09-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vestník MPRV SR čiastka 31/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vestník MPRV SR čiastka 30/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vestník MPRV SR čiastka 27/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vestník MPRV SR čiastka 19/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vestník MPRV SR čiastka 15/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Usmernenie MPRV SR k ustanoveniam NV SR č. 3/2023 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP v znení NV SR č.407/2023 Z.z.

14-12-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Doterajšie poznatky o opatrení Zelená nafta 2019+

02-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vestník MPRV SR č. 4

06-02-2023