Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Správa EK poukazuje na značný pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s dlhodobou víziou pre vidiecke oblasti EÚ

03-04-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia uverejnila správu, v ktorej načrtla dobrý pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol v rámci dlhodobej vízie EÚ pre vidiek, pričom zdôraznila pozitívne výsledky dosiahnuté od roku 2021 a predstavila nápady pre budúcu prácu.

V správe sa uvádza pokrok dosiahnutý v rámci „Dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ“ s cieľom podporiť silnejšie, prepojenejšie, odolnejšie a prosperujúce vidiecke oblasti a komunity. Predstavuje 30 opatrení v rôznych oblastiach politiky, z ktorých deväť je už dokončených.

Medzi hlavné úspechy doterajšej dlhodobej vízie patria:

V správe sa zdôrazňuje, že silná angažovanosť na úrovni členských štátov, na regionálnej a miestnej úrovni je nevyhnutná na dosiahnutie dobrých výsledkov. V tejto súvislosti bolo kľúčové spustenie vidieckeho paktu v roku 2021 s osobitným riadiacim orgánomplatformou pre spoluprácu a podporným úradom, ktoré uľahčujú interakcie a vytvárajú poznatky pre vidiecke komunity.

Komisia v tejto správe zachováva svoj záväzok týkajúci sa rozvoja vidieckych oblastí a komunít EÚ a v tejto správe identifikuje opatrenia v akčnom pláne EÚ pre vidiek, v prípade ktorých je na dosiahnutie celkových cieľov potrebné ďalšie úsilie – a ďalšie, kde je potrebná kontinuita.

Zároveň predkladá nápady a otázky, ako by sa politiky a podpory EÚ mohli v budúcnosti posilniť.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1727