Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Zelenina

Pestrosť v pestovaní póru

10-04-2024
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Škodcovia poľných plodín a zeleniny na začiatku jari

16-02-2024
ECOPHYTA, s. r. o., Nitra

Hospodársky významné choroby rastlín 1

09-05-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska

14-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny na roky 2022 – 2025

05-09-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nad paradajkovými značkami sa zmráka

12-04-2021
GreenCoop družstvo
(zdroj: Roľnícke noviny 8/2021, str. 10)

Aká je realita slovenského zeleninárstva a zemiakarstva?

30-03-2021
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Realita slovenského zeleninárstva

28-01-2020
1Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska; 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FEM, Katedra marketingu a obchodu

Vplyv rôznych kombinácií červeného a modrého LED osvetlenia na rastové parametre a obsah pigmentu v klíčnych rastlinách rajčín pestovaných in vitro

21-11-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Závlaha zeleniny

21-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre