Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ: 2. plenárne zasadnutie

14-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

V Bruseli sa 11. a 12. marca konalo druhé plenárne zasadnutie strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ. Strategický dialóg, ktorý 25. januára otvorila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová, je v súčasnosti plne funkčný a aktívne sa na ňom zúčastňuje 29 zainteresovaných strán, ktoré koordinuje profesor Peter Strohschneider.

Druhé plenárne zasadnutie ukázalo veľmi pozitívne a konštruktívne zapojenie účastníkov. Štyri pracovné skupiny predstavili aktuálne informácie o svojej doterajšej práci a načrtli ďalšie kroky, ktoré treba podniknúť pred ďalším plenárnym zasadnutím (plánovaným na 22. a 23. apríla). Profesor Strohschneider uvítal pokrok dosiahnutý pri príprave odporúčaní strategického dialógu, ktoré by mali byť dokončené do leta. 

Členovia dialógu sa rozdelili do štyroch rôznych pracovných skupín, aby odpovedali na otázky, ktoré položila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová pri začatí procesu:

1. Ako možno poľnohospodárom a vidieckym komunitám, v ktorých žijú, poskytnúť lepšiu perspektívu vrátane primeranej životnej úrovne?

2. Ako možno podporiť poľnohospodárstvo v rámci možností našej planéty a jej ekosystému?

3. Ako možno lepšie využiť obrovské možnosti, ktoré ponúkajú poznatky a technologické inovácie?

4. Ako možno podporiť svetlú a prosperujúcu budúcnosť európskeho potravinového systému v konkurenčnom svete?

Popri diskusiách v pléne a pracovných skupinách sa v rámci strategického dialógu už začali cielené konzultácie s cieľom získať názory kľúčových zainteresovaných strán. Profesor Strohschneider požiadal o poskytnutie informácií najmä 170 organizácií EÚ, ktoré sú v súčasnosti prítomné v poradných orgánoch Komisie a majú záujem o budúcnosť poľnohospodárstva EÚ. Ich príspevky budú podkladom pre prebiehajúcu prácu. 

Pre tých, ktorí chcú získať hlbší prehľad o strategickom dialógu,  profesor Strohschneider bol špeciálnym hosťom podcastu "Potraviny pre Európu", ktorý 11. marca organizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v ktorom podrobne vysvetľuje vznik, spôsob práce a ciele strategického dialógu.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/strategic-dialogue-future-eu-agriculture-2nd-plenary-meeting-2024-03-13_en?prefLang=sk