Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

27-07-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2023)

21-07-2023
ÚKSÚP v Bratislave

Nová odroda maku siateho - Mikulas a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

03-05-2023
ÚKSÚP v Bratislave

Nové odrody maku siateho - ozimného a ich výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

11-04-2023
ÚKSÚP v Bratislave

Skúsenosti s pestovaním maku v r. 2022

09-02-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Zber slnečnice

09-11-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Múčnatka na repke – nepríjemné prekvapenie

13-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2022)

07-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Repka na Slovensku v r. 2020/2021

12-05-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Požiadavky na pestovanie maku a ich naplnenie v roku 2021

16-02-2022
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš