Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rôzne

Využitie prirodzených vlastností vápenatých materiálov v živočíšnej výrobe

08-12-2023
Calmit, spol. s r.o.

Možnosti digitalizácie niektorých procesov v živočíšnej výrobe

31-05-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 15 a 18-19)

Boj proti antimikrobiálnej rezistencii na farmách vďaka podpore SPP

28-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Dlhodobý pokles výroby kŕmnych zmesí a jej dopad na úroveň živočíšnej výroby

30-01-2023
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Roľnícke noviny 1/2023, str. 11-12)

Kŕmne doplnky na zníženie emisií

30-03-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Bývalé potraviny - potenciálna zložka krmív

07-03-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Usmernenie k registrácií zvierat bez známeho pôvodu

11-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Aké množstvo emisií amoniaku a skleníkových plynov sa vyprodukovalo z chovu hospodárskych zvierat v roku 2019?

21-06-2021
1 SHMÚ; 2 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 21/2021, str. 24-25)

Rada podporuje celoeurópsku značku dobrých životných podmienok zvierat

16-12-2020

Zdravie a dobré životné podmienky zvierat

03-11-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Odbor výživy