Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Akumulácia organického uhlíka rýchlorastúcimi drevinami

06-06-2023

Robotické systémy ve vinohradnictví

06-06-2023

Lalokonosec – obávaný škůdce v jahodníku

02-06-2023

Konzervace bílkovinných pícnin

25-05-2023

Priestorová disperzia cikád (Cicadellidae, Cixiidae) v rôznych odrodách viniča, alebo ktorá odroda chutí cikádam najviac

24-05-2023

Kvalita siláží trvalých trávnych porastov zo silážnych balíkov

23-05-2023

Výběr stanoviště pro zajištění pravidelnosti sklizní meruněk aneb jak dopadly meruňky v letech 2021 a 2022 po poškození mrazy

18-05-2023

Zásady správneho obhospodarovania trávnych porastov

16-05-2023

Nové odrody tráv na Slovensku

15-05-2023

Slabá zima – silné choroby?

11-05-2023