Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov pociťujeme aj v roku 2023

21-09-2023

Škody spôsobené vranami, čajkami, holubmi už vieme znížiť: aké je riešenie?

14-09-2023

Nové poznatky o mastných kyselinách kukuričnej siláže a ich vplyv na funkciu bachora

11-09-2023

Aké optimálne hodnoty teplôt a vlhkosti ovplyvňujú výskyt cikády Scaphoideus titanus?

25-08-2023

Mykotoxíny v kukuričnej siláži - skryté riziko pre prežúvavce

22-08-2023

Listina registrovaných odrôd pre rok 2023

14-08-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18/2023)

Ozimné obilniny

11-08-2023

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

27-07-2023

Precízny manažment sadov: od fyziológie stromov po automatizáciu sadov

25-07-2023

Metodika testovania odolnosti obilnín na múčnatku trávovú v poľných a v laboratórnych podmienkach

24-07-2023