Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Podpora vysídlených ukrajinských detí v školách EÚ

14-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia oznámila, že v rámci prerozdelenia pomoci v rámci školského programu EÚ sa vyčlení 2,9 milióna EUR na zabezpečenie potrieb vysídlených ukrajinských detí v školách EÚ. Stalo sa tak po uverejnení nariadenia z 1. júna, v ktorom boli členské štáty vyzvané, aby preskúmali svoje žiadosti o pomoc v rámci školského programu na nadchádzajúci školský rok, ktorý bude trvať od 1. augusta 2022 do 31. júla 2023.

Cieľom školského programu EÚ je podporovať zdravé stravovanie a vyváženú stravu prostredníctvom distribúcie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov školákom a zároveň poskytovať vzdelávacie programy o poľnohospodárstve a zdravých stravovacích návykoch. Celkový rozpočet programu je 220,8 milióna EUR na školský rok, z toho až 130,6 milióna EUR na ovocie a zeleninu a až 90,1 milióna EUR na mlieko. Táto suma je rozdelená na vnútroštátne príspevky, ktoré stanovuje Komisia na základe žiadostí členských štátov.

Výzva členským štátom, aby prehodnotili svoje žiadosti, prišla v súvislosti s bezprecedentnou situáciou, ktorú spôsobila ruská invázia na Ukrajinu a ktorá si vyžaduje solidaritu medzi členskými štátmi s cieľom zmierniť záťaž tých, ktorí najviac poskytujú starostlivosť o vysídlené ukrajinské deti. V júni členské štáty predložili buď dodatočnú sumu požadovanú v rámci programu, alebo sumu svojich vnútroštátnych prostriedkov, ktoré neboli potrebné.

Komisia rozhodla o nových prideleniach na základe oznámení prijatých od členských štátov. Všetky nevyužité sumy predložené členskými štátmi boli presmerované do krajín, ktoré prijali najvyšší počet ukrajinských detí.

Preklad z originálu 

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu29-million-support-needs-displaced-ukrainian-children-eu-schools-2022-jul-11_en