Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

FAO víta príspevok Európskej únie vo výške 25 miliónov EUR na podporu ochrany voľne žijúcich zvierat a potravinovej bezpečnosti

23-08-2023
(zdroj: www.fao.org)

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) privítala dodatočné finančné prostriedky vo výške 25 miliónov EUR od Európskej únie (EÚ) na rozšírenie a zintenzívnenie Programu udržateľného obhospodarovania voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Od roku 2017 táto iniciatíva spolupracuje s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami s cieľom znížiť neudržateľný lov voľne žijúcich živočíchov, chrániť ich a posilniť živobytie a potravinovú bezpečnosť ľudí.

Na prvú fázu iniciatívy EÚ poskytla 45 miliónov EUR a spolufinancovala ju z Globálneho fondu pre životné prostredie  a Francúzskej rozvojovej agentúry. Druhá fáza bude prebiehať od augusta 2023 do mája 2029 a bude súčasťou novej iniciatívy EÚ na ochranu biodiverzity v Afrike - NaturAfrica.

V tejto novej fáze bude FAO naďalej viesť konzorcium partnerov, ktoré zahŕňa Francúzske poľnohospodárske výskumné centrum pre medzinárodný rozvoj (CIRAD), Centrum pre medzinárodný lesnícky výskum (CIFOR) a Spoločnosť pre ochranu divokej prírody (WCS).

Partnerstvo spolupracuje s národnými a regionálnymi správami a viac ako 80 miestnymi a domorodými komunitami v 16 krajinách. Iniciatíva posilňuje inovatívne a cielené prístupy založené na spolupráci s cieľom zachovať voľne žijúce zvieratá, chrániť ekosystémy a zlepšiť živobytie tých, ktorí sú od týchto zdrojov závislí.

Nové finančné prostriedky EÚ sa použijú na zvýšenie vplyvu a udržateľnosti programu dokončením modelov a zdieľaním získaných skúseností, nástrojov a inovácií na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Iniciatíva bude naďalej spolupracovať s Organizáciou afrických, karibských a tichomorských štátov a regionálnymi organizáciami v Afrike.

Tento program prispieva k strategickému rámcu FAO na roky 2022-2031, ktorý podporuje Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj prostredníctvom prechodu na efektívnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a udržateľnejšie poľnohospodársko-potravinárske systémy, ktoré prinášajú zlepšenie produkcie, výživy, životného prostredia a životných podmienok.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-welcomes-european-union-contribution-of--25-million-to-advance-wildlife-conservation-and-food-security/en