Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Kozy

Kozy

Pohľad na welfare v chove kôz a súčasné výzvy

08-11-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC-VÚŽV Nitra

Sledovanie zdravotného stavu vemena kôz ako kľučový nástroj prevencie proti mastitídam

01-08-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Genetika vybraných exteriérových znakov kôz vo svetle nových poznatkov

09-05-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Ústav chovu zvierat; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre

Vývoj a budúcnosť početných stavov kôz chovaných na Slovensku

14-11-2022
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Mastitídy u oviec a kôz

09-11-2022
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; 2 Okresná veterinárna potravinová správa, Košice-okolie; 3 Privátny veterinárny lekár, Poprad

Výživa kôz najmä počas „kritických období“ - v poslednej fáze gravidity a začiatkom laktácie

18-11-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Vzťah medzi skutočnou stráviteľnosťou vápnika v potrave a gastrointestinálnymi mikroorganizmami u kôz

28-05-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Čakajú chovateľov kôz lepšie časy?

25-08-2015
Slovenský zväz chovateľov

Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov bielej kozy krátkosrstej

31-03-2014