Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Raticová zver

Raticová zver

Budú v poľovníckom zákone zakázané jadrové a dužinaté krmivá a nebodaj aj trávna siláž?

27-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra

Zver robí škody, keď je hladná

26-01-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra

Kukuričná siláž vo výžive prežúvavej zveri

16-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra

Chrániť životy voľne žijúcej zveri musia aj poľnohospodári!

19-05-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Schválený nový zákon o poľovníctve

29-05-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Životné potreby Losa mokraďového Alces alces zisťované v experimentálnych podmienkach

11-07-2016
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby; 2 Občianske združenie Žito; 3 Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Nitra, Wien; 4 TU vo Zvolene, Lesnícka fakulta, KOLP

Doplnky výživy v chove raticovej zveri

31-03-2014