Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Rôzne

Trendy pri technike na kosenie, obracanie a zhrabovanie krmovín

05-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Návesy pri doprave rastlinných materiálov

03-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Brzdové systémy prívesov a návesov

27-03-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agrivoltaické systémy do vinic a sadů

11-03-2024
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Poľnohospodárska nafta - prečo sa nepoužívajú alternatívy?

23-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agritechnica 2023: trendy v traktoroch

09-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vyhnite sa zhutňovaniu pôdy - pneumatiky sú rozhodujúce

08-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Elektronika v traktoroch

03-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Alternatívne systémy pohonu poľnohospodárskych strojov

22-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Robotické systémy ve vinohradnictví

06-06-2023
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky