Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Jarné obilniny – obrábanie pôdy a zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej

14-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Význam trávinno bylinných porastov v podmienkach pestovania pšenice ozimnej (Triticum aestivum)

09-02-2024
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva - ECOBREED

03-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Kvalita odrôd pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii - monitoring a v ekológii – projekt ECOBREED v rokoch 2022 a 2023

02-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Choroby obilnín v roku 2023

29-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hrdza pšenicová

14-11-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Hrdza trávová

02-11-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Ozimné obilniny

11-08-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Metodika testovania odolnosti obilnín na múčnatku trávovú v poľných a v laboratórnych podmienkach

24-07-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Výskyt fuzariózy klasov obilnín na Slovensku

16-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre