Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027

Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027

Prieskum o zjednodušení objasňuje špecifické problémy, ktorým čelia poľnohospodári v celej EÚ

25-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)