Úvod / Novinky

Novinky

Akumulácia organického uhlíka rýchlorastúcimi drevinami

06-06-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, ÚTPHP Banská Bystrica

Robotické systémy ve vinohradnictví

06-06-2023
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 02.06.2023 - 09.06.2023

02-06-2023

Lalokonosec – obávaný škůdce v jahodníku

02-06-2023
Jahodová plantáž u Kalikovského mlýna, Plzeň

Včely a opeľovače potrebujú zodpovedné poľnohospodárstvo, ktoré podporuje ich úlohu v prírode

01-06-2023
(zdroj: www.fao.org)

Výskum a inovácie, vďaka ktorým je poľnohospodárstvo EÚ pripravené na budúcnosť

01-06-2023
(zdroj: www.griculture.ec.europa.eu)

EkonMOD: Internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka

31-05-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 12-14)

Možnosti digitalizácie niektorých procesov v živočíšnej výrobe

31-05-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 15 a 18-19)

Dobrý štart agropotravinárskeho obchodu EÚ v januári 2023

29-05-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Mrlík - celoročný nepriateľ našich polí

29-05-2023
Blumeria consulting, s.r.o., Nitra