Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Včelárstvo

Záhadné úhyny včelstiev

10-04-2024
Ukážková včelnica SZV, Želiezovce

Projekt BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

31-01-2024
(zdroj: www.beepro.sk)

Včely a opeľovače potrebujú zodpovedné poľnohospodárstvo, ktoré podporuje ich úlohu v prírode

01-06-2023
(zdroj: www.fao.org)

Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizík

15-05-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Med z Bardejova je zapísaný v európskom registri výrobkov s chráneným označením pôvodu

03-03-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Komisia zintenzívňuje opatrenia zamerané na opeľovače

25-01-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zásady pre vytvorenie a prevádzku životaschopnej včelnice

30-11-2022
Ukážková včelnica SZV, Želiezovce

Efektívnosť známych i menej známych opeľovačov a ich ochrana

06-07-2022
1 NPPC - Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok; 2 Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie, Bratislava

Pilotná štúdia o selekcii včiel medonosných

17-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Videá zamerané na chov včiel

10-09-2021