Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Komisia víta politickú dohodu o posilnení ochrany vysokokvalitných potravín a nápojov

27-10-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Analýza polycyklických aromatických uhľovodíkov

28-09-2023
ALS SK, s.r.o.

Jedlý hmyz – koník sťahovavý (Locusta migratoria)

25-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Divina - domáca trvalo udržateľná potravina

17-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra

Jedlé chrumkavé cvrčky pre ľudí i zvieratá

07-08-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav potravinárstva, FBP

Pesticídy a ich analýza

19-07-2023
ALS SK, s.r.o.

Jedlý hmyz – charakteristika, história a súčasnosť konzumácie

28-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav potravinárstva

Potenciálne riziká konzumácie jedlého hmyzu

08-06-2023
Slovenská poľnohospodárstva univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Vitamíny a ich laboratórny rozbor

19-05-2023
ALS SK, s.r.o.

Komisia aktualizuje obchodné normy pre agropotravinové výrobky s cieľom lepšie reagovať na potreby spotrebiteľov a podporovať udržateľnosť

25-04-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)