Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Zvýšenie obsahu vlákniny v chleboch prídavkom netradičných múk

19-01-2023
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Európska komisia spúšťa informačný panel o potravinovej bezpečnosti v EÚ

12-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Slovenská mliečna rieka vysychá...

23-11-2022
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Nitra

Komisia schválila slovenskú schému na podporu výrobcov potravín v kontexte vojny Ruska proti Ukrajine vo výške 10 miliónov EUR

17-10-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zoznam referenčných laboratórií Európskej únie (EURL) a národných referenčných laboratórií (NRL) Slovenskej Republiky pre krmivá, potraviny a zdravie zvierat

13-04-2022

Komisia posilňuje systém zemepisných označení s cieľom zachovať vysokú kvalitu a posilniť ochranu

04-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Nová správa FAO zdôrazňuje možné výhody a riziká spojené s potravinami budúcnosti

07-03-2022
(zdroj: www.fao.org)

Viac peňazí pre našich potravinárov v novom eurofondovom období

07-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produkty

14-01-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

EÚ podporuje propagáciu udržateľných agropotravinárskych výrobkov aj v roku 2022

03-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)