Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Vitamíny a ich laboratórny rozbor

19-05-2023
ALS SK, s.r.o.

Komisia aktualizuje obchodné normy pre agropotravinové výrobky s cieľom lepšie reagovať na potreby spotrebiteľov a podporovať udržateľnosť

25-04-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Med z Bardejova je zapísaný v európskom registri výrobkov s chráneným označením pôvodu

03-03-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Fenomén neznášanlivosti na prítomnosť prírodných látok v rastlinných produktoch

02-03-2023
(zdroj: Naše pole 1/2023, str. 50-52)

Sladidlá, nová environmentálna záťaž

01-03-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Zvýšenie obsahu vlákniny v chleboch prídavkom netradičných múk

19-01-2023
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Európska komisia spúšťa informačný panel o potravinovej bezpečnosti v EÚ

12-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Slovenská mliečna rieka vysychá...

23-11-2022
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Nitra

Komisia schválila slovenskú schému na podporu výrobcov potravín v kontexte vojny Ruska proti Ukrajine vo výške 10 miliónov EUR

17-10-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zoznam referenčných laboratórií Európskej únie (EURL) a národných referenčných laboratórií (NRL) Slovenskej Republiky pre krmivá, potraviny a zdravie zvierat

13-04-2022