Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Najznámejšie microgreens z čeľade Fabaceae

02-07-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Politická dohoda o jasnom označovaní a lepšom zložení medu, ovocných štiav, džemov a mlieka

01-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Svrček domový a larvy potemníka stajňového od januára v potravinách EÚ

25-01-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Jedlý hmyz – potemník múčny (Tenebrio molitor)

10-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Komisia víta politickú dohodu o posilnení ochrany vysokokvalitných potravín a nápojov

27-10-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Analýza polycyklických aromatických uhľovodíkov

28-09-2023
ALS SK, s.r.o.

Jedlý hmyz – koník sťahovavý (Locusta migratoria)

25-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Divina - domáca trvalo udržateľná potravina

17-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Jedlé chrumkavé cvrčky pre ľudí i zvieratá

07-08-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav potravinárstva, FBP

Pesticídy a ich analýza

19-07-2023
ALS SK, s.r.o.