Úvod / Pôdohospodárski poradcovia / Dokumenty

Dokumenty

09-03-2016

 • Nariadenie č. 1306/2013 - Hlava III. článok 12-15 (0.21 MB, PDF)
  Otvoriť  alebo  Stiahnuť
 • PRV 2014 - 2020 Opatrenie M02 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky (článok 15) (0.38 MB, PDF)
  Otvoriť  alebo  Stiahnuť
 • Koncepcia vzdelávania pôdohospodárskych poradcov na programové obdobie 2014 - 2020 (1.24 MB, PDF)
  Otvoriť  alebo  Stiahnuť
 • Smernica o certifikácii poradcov a vedení Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR (1.52 MB, PDF)
  Otvoriť  alebo  Stiahnuť
 • Z Á K O N č. 280/2017 - paragraf 22 - Pôdohospodársky poradenský systém (0.24 MB, PDF)
  Otvoriť  alebo  Stiahnuť
 • Príručka pre poradcov pre oblasť poľnohospodárstvo I. (1.95 MB, PDF)
  Otvoriť  alebo  Stiahnuť
 • Príručka pre poradcov pre oblasť poľnohospodárstvo II. (3.21 MB, PDF)
  Otvoriť  alebo  Stiahnuť