Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Výskum a inovácie, vďaka ktorým je poľnohospodárstvo EÚ pripravené na budúcnosť

01-06-2023
(zdroj: www.griculture.ec.europa.eu)

Konferencia EÚ o poľnohospodárskom výskume 2023, ktorá prebieha v Bruseli od 31. mája do 2. júna 2023, poskytne užitočné usmernenia a úvahy o budúcich prioritných investíciách do výskumu a inovácií potrebných na podporu poľnohospodárstva, lesníctva a vidieckych oblastí. Okrem toho, že sa účastníci dozvedia, ako výskumné a inovačné činnosti prospievajú poľnohospodárom, lesníkom a ľuďom žijúcim vo vidieckych oblastiach, majú tiež príležitosť formovať dlhodobý program Komisie v oblasti výskumu EÚ pre poľnohospodársky sektor a strategický plán Horizont Európa 2025 – 2027.

Poľnohospodársky sektor EÚ sa vyvíja v meniacom sa kontexte, čo preveruje jeho odolnosť a prispôsobivosť. Zmena klímy ovplyvňuje poľnohospodárske a potravinové systémy, ktoré sa musia prispôsobiť extrémnym a opakujúcim sa udalostiam, ako sú veľké suchá alebo záplavy. Len konkurencieschopný a sociálne udržateľný poľnohospodársky sektor bude schopný úspešne plniť svoje ekologické ciele. Technologický, digitálny vývoj podporovaný silným výskumným a inovačným programom otvára nové horizonty.

Prechodné obdobia si vyžadujú lokálne riešenia, ktoré zohľadňujú situáciu v jednotlivých regiónoch a štátoch. V tejto súvislosti sú výskum a inovácie mimoriadne dôležité pre rozvoj, rozširovanie a zdieľanie znalostí a zručností, technologických a sociálnych inovácií, politík a modelov riadenia. To umožní prechod k udržateľným poľnohospodárskym a lesníckym systémom a vidieckym komunitám.

Vďaka výskumu bola napríklad vyvinutá nová technológia výroby hnojiva pomocou zmesi vzduchu, hnoja a elektriny. Vďaka tejto metóde môžu poľnohospodári vyrábať hnojivo tam, kde je potrebné, a to pri relatívne nízkych nákladoch. Presné poľnohospodárstvo tiež umožňuje poľnohospodárom efektívnejšie vyhodnocovať výrobné a environmentálne podmienky. Pomocou digitálnych nástrojov môžu prispôsobiť spôsob aplikácie hnojív alebo zavlažovania, čím sa znížia vstupy a emisie.

Aby sa zabezpečil maximálny prínos pre aktérov v teréne, Európska komisia dbá na to, aby sa výskum a inovácie v súčasnosti vyvíjali nielen pre poľnohospodárov, lesníkov a vidiecke komunity, ale aby sa od začiatku vyvíjali v spolupráci s nimi. EÚ vyčlenila počas siedmich rokov programu Horizont 2020 (2014 - 2020) 1 miliardu EUR na financovanie 180 projektov s viacerými aktérmi v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.

Konferencia EÚ o poľnohospodárskom výskume bola od svojho začiatku v roku 2016 nápomocná pri navrhovaní dlhodobého strategického prístupu k poľnohospodárskemu výskumu a inováciám v EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/research-and-innovation-making-eu-agriculture-fit-future-2023-05-30_en