Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Méně známé ovoce - Kudranie třírohá

13-11-2020
Mendelova univerzita v Brne

Ovocné sady v závere vegetačného obdobia

06-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 5/2020, str. )

Práce v ovocných sadov v mesiaci august a september

04-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 4/2020, str. 14-15)

Karanténni škodcovia v ovocných sadoch

10-03-2020
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 17-19)

Poškodzovanie ovocných drevín drobnými cicavcami

05-03-2020
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 22-25)

Hlošina okoličnatá v našich záhonoch tak pre účel úžitkový ako i okrasný

17-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Produkcia jednotlivých odrôd čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

02-10-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá

Monitoring šarky švestky v netypických výsadbách peckovin

06-06-2019
¹ Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Česká republika, ² Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wroclaw ,Polsko

Sweet Cherry Days 2019

16-05-2019

Vybrané karanténne choroby Slovenskej republiky

13-12-2018
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2018, str. 20-22)