Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Unikátny výsadbový materiál pre moderné sady Bibaum

25-01-2022
Ing. Jakub Mankovecký | xmankoveckyj@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ovocinárska výroba na Slovensku prešla za posledné desaťročia rôznymi zmenami, či už v podobe implementácie nových pestovateľských tvarov, zahustenia výsadieb a taktiež zmenou foriem a spôsobov rezu. V závere minulého storočia väčšina podnikov pestovala jablone v tvare zákrpku s priemernou úrodu iba na úrovni 20 t/ha aj napriek tomu, že Európske sady boli v tom čas už na úplne inej úrovni.

Významný vplyv implementácie nových poznatkov v pestovaní predovšetkým jabloní nastal na našom území v 90. rokoch minulého storočia. V tomto období sa do bežnej ovocinárskej praxe začal dostávať pre väčšinu ovocinárov v tej dobe neznámy pestovateľský tvar štíhle vreteno. Napomohla tomu aj spolupráca viacerých slovenských ovocinárov s renomovanými ovocinárskymi podnikmi, v Holandsku, Belgicku, či Taliansku.

Okrem využívania nových pestovateľských tvarov sa do popredia dostáva aj potreba pravidelnej závlahy a predovšetkým nové formy závlahy. V tom čase sa naplno uplatňuje v tej dobe najmodrenejšia forma závlahy, kvapková závlaha, ktorá okrem výraznej úspory závlahovej vody priniesla aj novú cestu v podobe využitia vodného roztoku na doplnenie živín a ich rýchly transport k samotnej rastline.

Super moderné výsadby sú samozrejme okrem vhodne zvolenej konštrukcie vybavené aj kvapkovou závlahou, ochrannými sieťami proti krupobitiu a v značnej časti, predovšetkým v tých najmodernejších sadoch, aj protimrazovou závlahou. V prípade takýchto výsadieb je počet jedincov 3200 na hektár, čo predstavuje spon 3,5x0,9 m s priemernou výškou koruny 3,0-3,5 m. V tomto prípade však vzniká jeden problém v podobe zníženého oslnenia určitých častí koruny, predovšetkým spodných konárov. Riešením bolo vytvorenie tzv. okna nad polokostrovými konármi, ktoré malo zabezpečiť dostatok slnečného žiarenia pre tie najspodnejšie časti koruny. Toto takzvané okno malo v závislosti od zvolenej odrody výšku aj viac ako 0,6 m, čo nám predstavuje stratu a výrazné narušenie integrity ovocnej výsadby.

Ak chce byť moderná intenzívna výsadba jabloní rentabilná, je potrebná úroda prvej triedy jabĺk minimálne 65-80 t/ha. Ako docieliť požadovanú úrodu a minimalizovať práce spojené s rezom nadzemnej časti a taktiež aj koreňové systému? Riešením v tomto prípade môže byť výsadba výsadbového materiálu s komerčným názvom BIBAUM®, v angličtine nazývaný aj ako Double-axis. V slovenčine pre tento výsadbový materiál a taktiež aj pestovateľský tvar nemáme pomenovanie, v jednoduchosti ho však môžeme nazvať aj dvojstrom. V jednoduchosti ho môžeme označiť ako strom s dvoma stredníkmi tvaru štíhleho vretena.

BIBAUM® je výsadbový materiál s dvomi rovnocenne postavenými stredníkmi, či už v podobe knipu, prípadne lacnejšieho materiálu špičiaka. Ide o unikátny výsadbový materiál patentovaný najprv v Taliansku, následne v celej Európe a neskôr aj v Spojených štátoch. Majiteľom je firma Mazzoni, ktorá má BIBAUM® výsadbový materiál patentovaný. V súčasnosti je aj na Slovensku viacero výsadieb, pri ktorých bol tento výsadbový materiál použitý.

Výhody pestovania jabloní a hrušiek v pestovateľskom tvare tzv. dvojstrom.

  • Výrazne jednoduchší rez vhodný aj pre menej kvalifikovaných zamestnancov.
  • Oslnenie celej listovej steny a eliminácia zatienených častí.
  • Zlepšená aplikácia prípravkou na ochranu rastlín.
  • Náklady na rez a údržbu podobné ako v prípade klasických štíhlych vretien.
  • Zlepšená kvalita ovocia a taktiež aj jeho vyfarbenie. Výhodou predovšetkým v prípade klubových odrôd.
  • Zvýšený výnos ovocia. V prípade dodržania všetkých náležitostí až o 15 t/ha.
  • Zjednodušené zberové práce.
  • Výborná možnosť kombinácie s využitím mechanizovaného rezu počas obdobia dormancie.

V prípade tohto pestovateľského systému je možné použiť klasické oporné konštrukcie bez potrebných modifikácií. V prípade dvojstromov je vhodné dimenzovať maximálnu výšku koruny na 2,5-3 m a vzdialenosť radov na úroveň 3,2-3,5m. Vzdialenosť stromov v rade je vodné z dôvodu dvoch stredníkov zohľadniť a zvoliť spon 1,2-1,5 m.

Obr. 1

Obr. 1: Okrem jabloní a hrušiek je vhodné pestovateľský systém využiť aj v prípade čerešní a dokonca aj niektorých odrôd sliviek a marhúľ.

Obr. 2

Obr. 2: Predovšetkým v prípade čerešní je potrebné myslieť na vhodný výber podpníka. Najvhodnejším podpníkom pre pestovateľský systém dvojstrom u čerešní je GiSeLa 5. Na obrázku je ovocná výsadba na podpníku GiSeLa 6 čo sa prejavuje silným rastom a narušením harmonického rastu a integrity ovocnej výsadby.

Obr. 3

Obr. 3: Mladá výsadba hrušiek bezprostredne po mechanizovanom reze a následne aj ručnou korektúrou.

Obr. 4

Obr. 4: V moderných výsadbách predovšetkým u dvojstromu je vhodné využiť mechanizovaný rez v období dormancie. Následne je vhodné korektúry realizovať elektrickými nožnicami.

Obr. 5

Obr. 5: V niektorých výsadbách je možné vidieť aj extrémne zahustené výsadby dvojstromov, kedy je vzdialenosť medzi rastlinami menej ako 0,5 m. Takéto výsadby sa však neosvedčili keďže dochádzalo k zakrpateniu jedného zo stredníkov a celkového narušenia rovnováhy medzi generatívnou a vegetatívnou fázou. Taktiež sa prejavuje problém zhoršovania kvality plodov. Takéto výsadby výrazne trpia hubovými ochoreniami.

Obr. 6

Obr. 6: Extrémne zahustené výsadby predovšetkým u hrušiek môžu znamenať významné nebezpečie prenosu významných ochorení, čo je potrebné zohľadniť pri plánovaní ochranných zásahov a taktiež aj pri uplatnení rôznych foriem rezu.

Obr. 7

Obr. 7: Predovšetkým u čerešní sa môže v bazálnych častiach v mieste rozvetvenia stredníkov prejaviť glejotok.

Obr. 8

Obr. 8: U viacerých predovšetkým slabšie rastúcich odrôd je možné pozorovať u dvojstromov neharmonický rast a výrazné oslabenie jedného zo stredníkov. V tomto prípade je vhodné využiť narezanie kmeňa silnejšie rastúceho stredníka čím sa oslabí jeho rast a podporí sa rast slabšie rastúceho stredníka.

Obr. 9

Obr. 9: Podobne ako u výsadby ostatných kultúrnych stromov je potrebné aby sa miesto vrúbľovania nachádzalo nad povrchom pôdy.

Obr. 10

Obr. 10: Podobne ako u väčšiny moderných výsadieb je potrebné venovať patričnú pozornosť kvalite opornej konštrukcie a predovšetkým upevnenie samotných stredníkov o "fruit" drôt.