Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody maku siateho jarného (rok 2024)

17-04-2024
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, schválil v roku 2023 registráciu 2 nových odrôd maku siateho jarného (Papaver somniferum L.) KSZF Fordent a SO Trident.

Obr.

Obr.: Pohľad na pokusy s makom siatym jarným

Výsledky odrôd KSZF Fordent a SO Trident

Odrody KSZF Fordent a SO Trident boli v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšané v rokoch 2021 až 2022. Kontrolnou odrodou bola odroda Morgana.

Tabuľka č. 1: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolnej odrody)

Tabuľka č. 1

Z tabuľky č. 1 vyplýva, že úroda semena odrôd KSZF Fordent a SO Trident bola v priemere za dva roky a celú Slovenskú republiku nadpriemerne vysoká v porovnaní s kontrolnou odrodou. Semeno je vhodné na potravinárske využitie.

Tabuľka č. 2: Úroda makoviny (t.ha-1 a % na priemer kontrolnej odrody)

Tabuľka č. 2

Z tabuľky č. 2 vyplýva, že úroda makoviny odrôd KSZF Fordent a SO Trident bola v priemere za dva roky a celú Slovenskú republiku nadpriemerne vysoká a vyrovnaná v porovnaní s kontrolnou odrodou. Tieto odrody akumulujú v makovine veľmi vysoký obsah morfínu.

Počas štátnych odrodových skúšok bol sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tabuľka č. 3).

Tabuľka č. 3: Výsledky štátnych odrodových skúšok z rokov 2021 - 2022

Tabuľka č. 3

Popisy nových odrôd maku siateho jarného

Odrodu KSZF Fordent možno charakterizovať ako skorú modrosemennú odrodu maku siateho jarného s bielou farbou korunného lupienka a veľmi vysokým obsahom morfínu v makovine. Vegetačnú dobu má o dva dni dlhšiu ako odroda Morgana. Je stredne vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav, bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, helmintosporiózou na tobolkách a plesňou makovou. Hmotnosť tisíc semien je nižšia ako pri odrode Morgana. Farba semena je modrastá s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Semeno je vhodné na potravinárske využitie. Obsah oleja v semene je stredný - 45,1 %, čo je o 1,0 % menej ako odroda Morgana. Obsah morfínu v makovine je veľmi vysoký – 2,62 %, čo je o 0,3 % viac ako odroda Morgana. Hospodárskymi vlastnosťami sa zaraďuje do skupiny odrôd morfínového typu s využitím semena na konzum.

Udržiavateľom odrody je spoločnosť KSZ-Fortis, spol. s r.o., Nová Ves, Dunajská Streda, zástupcom na Slovensku spoločnosť Seederium s.r.o., Nová Ves, Dunajská Streda.

Odrodu SO Trident možno charakterizovať ako skorú modrosemennú odrodu maku siateho jarného s bielou farbou korunného lupienka a veľmi vysokým obsahom morfínu v makovine. Vegetačnú dobu má o dva dni dlhšiu ako odroda Morgana. Je stredne vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav, bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, helmintosporiózou na tobolkách a plesňou makovou. Hmotnosť tisíc semien je nižšia ako pri odrode Morgana. Farba semena je tmavo modrastá s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Semeno je vhodné na potravinárske využitie. Obsah oleja v semene je stredný - 44,8 %, čo je o 1,3 % menej ako odroda Morgana. Obsah morfínu v makovine je veľmi vysoký – 2,46 %, čo je o 0,1 % viac ako odroda Morgana. Hospodárskymi vlastnosťami sa zaraďuje do skupiny odrôd morfínového typu s využitím semena na konzum.

Udržiavateľom odrody je spoločnosť Sotiva Seed Kft., Tiszavasvári, Maďarsko, zástupcom na Slovensku spoločnosť Seederium s.r.o., Nová Ves, Dunajská Streda.