Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2023)

21-07-2023
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody repky olejky ozimnej. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 18 nových materiálov. Okrem jednej klasickej odrody Wesley sú všetky ostatné hybridné repky.

V sortimente clearfieldových repiek pribudli dva hybridy s rezistenciou na účinnú látku imazamox - Miraculix CL a Lusitania. Žiadatelia o registráciu uvádzajú rezistenciu voči Phome lingam pri nových hybridoch - Miraculix CL a Zeus, rezistenciu voči TuYV – vírusovej žltačke kvaky pri - LG Alpine, LG Atlas, LG Kenobi, Blackmoon, Miraculix CL a Zeus. Rezistenciu voči Cylindrosporium concentricum udáva žiadateľ pri hybridoch PT314 a PT315. Všetky nové hybridy repky olejky ozimnej dosahovali dobré úrody semena a boli zaregistrované po dvoch rokoch skúšok. V štátnych odrodových skúškach dosiahli vysoké úrody semena hybridy Blackmoon, LG Alpine a PT315, vysokú úrodu oleja z hektára mal hybrid PT315, veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu sa vyznačovali hybridy RGT Ozzone, Bessito a polotrpasličie hybridy PX143, PX144 a PX145. Vysoký obsah oleja mali hybridy PT315, PT314, RGT Ozzone a KWS Demos. Zdravotný stav ozimných repiek bol dobrý. Hodnotenie prezimovania rastlín počas skúšok bolo u všetkých odrôd v rozmedzí 95 až 98 %. Dosiahnuté výsledky úrod hybridov sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Architect a Parcours, polotrpasličie hybridy sa porovnávali na kontrolný hybrid PX126. Odroda Wesley sa porovnávala na kontrolnú odrodu Crosby.

Obr. 1

Obr. 1: Pohľad na pokusy s repkou olejkou ozimnou

Popisy nových odrôd repky olejky ozimnej

Bessito

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. Bessito je neskorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,7 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,74 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,6 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v repnej oblasti.

Udržiavateľ: Lidea France SAS
Zástupca v SR: -

Blackmoon

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. Blackmoon je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 109,7 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,80 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov stredný 12,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v repnej a zemiakovej výrobnej oblasti. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: RAGT 2n
Zástupca v SR: RAGT Czech s.r.o.

Generoso

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. Generoso je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,67 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov stredný 14,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a vyrovnané úrody semena vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Lidea France SAS
Zástupca v SR: -

KWS Demos

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. KWS Demos je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,07 g. Obsah oleja v sušine semena bol veľmi vysoký 48,0 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: KWS SAAT SE & Co KGaA
Zástupca v SR: KWS Semena, s.r.o.

LG Alpine

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. LG Alpine je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 107,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,81 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,0 % a obsah glukozinolátov stredný 12,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena v repnej výrobnej oblasti. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV – rezistencia voči Turnip yellows virus.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH
Zástupca v SR: Limagrain Slovakia, s.r.o.

LG Atlas

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. LG Atlas je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,74 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,1 % a obsah glukozinolátov stredný 13,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena v repnej výrobnej oblasti. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV – rezistencia voči Turnip yellows virus.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A.
Zástupca v SR: Limagrain Slovakia, s.r.o.

LG Kenobi

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. LG Kenobi je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 105,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,78 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,7 % a obsah glukozinolátov stredný 13,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vyrovnané úrody vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV – rezistencia voči Turnip yellows virus.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH
Zástupca v SR: Limagrain Slovakia, s.r.o.

Lusitania

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. Lusitania je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 100,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,39 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena.

Udržiavateľ: Bayer Seeds SAS
Zástupca v SR: -

Miraculix CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. Miraculix CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 100,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,19 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,2 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu voči Phome a TuYV.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupca v SR: RAPOOL SLOVAKIA s.r.o.

PT314

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. PT314 je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,60 g. Obsah oleja v sušine semena bol veľmi vysoký 48,8 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré vyrovnané úrody semena. Firma uvádza, že hybrid má vysokú toleranciu voči Cylindrosporium.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L.
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

PT315

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. PT315 je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,39 g. Obsah oleja v sušine semena bol veľmi vysoký 48,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma uvádza, že hybrid má vysokú toleranciu voči Cylindrosporium.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L.
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

PX143

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov. PX143 je stredne skorý polotrpasličí hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má veľmi dobrú. Úroda semena bola 106,3 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,81 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,9 % a obsah glukozinolátov nízky 8,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody semena v kukuričnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L.
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

PX144

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. PX144 je stredne skorý polotrpasličí hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 108,4 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,49 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,9 % a obsah glukozinolátov stredný 11,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody a vyrovnané úrody semena v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L.
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

PX145

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. PX145 je stredne skorý polotrpasličí hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,1 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,25 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,1 % a obsah glukozinolátov stredný 11,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L.
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

RGT Ozzone

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. RGT Ozzone je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,91 g. Obsah oleja v sušine semena bol veľmi vysoký 48,1 % a obsah glukozinolátov stredný 13,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena.

Udržiavateľ: RAGT 2n
Zástupca v SR: RAGT Czech s.r.o.

Triathlon

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. Triathlon je stredne skorý hybrid. Rastliny má veľmi vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,57 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,4 % a obsah glukozinolátov stredný 14,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repnej oblasti. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu voči TuYV.

Udržiavateľ: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG
Zástupca v SR: RAPOOL SLOVAKIA s.r.o.

Wesley

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. Wesley je neskoršia odroda ozimnej repky. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,1 % na priemer kontrolnej odrody. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,97 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,8 % a obsah glukozinolátov stredný 14,0 mikromolov/g semena. Odroda dosahuje dobré úrody semena zvlášť v kukuričnej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & Co KG
Zástupca v SR: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG

Zeus

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. Zeus je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,53 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,5 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu voči Phome a TuYV.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupca v SR: RAPOOL SLOVAKIA s.r.o.

Obr. 2

Obr. 2: Pohľad na pokusy s repkou olejkou ozimnou

Tabuľka č. 1: Výsledky štátnych odrodových skúšok z rokov 2021 – 2022 hybridy A

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2: Výsledky štátnych odrodových skúšok z rokov 2021 – 2022 hybridy B

Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 3: Výsledky štátnych odrodových skúšok z rokov 2021 – 2022 polotrpasličie hybridy

Tabuľka č. 3

Tabuľka č. 4: Výsledky štátnych odrodových skúšok z rokov 2021 – 2022 odroda Wesley

Tabuľka č. 4