Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Stanovenie ťažkých kovov v listoch viniča hroznorodého

03-04-2014

Biologické odbourání kyselin

31-03-2014

Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína

09-01-2014

Dávno pestované odrody viniča - Ortliebske

12-12-2013

Komparácia vybraných ukazovateľov kvality slovenských ekologických a konvenčných vín

19-11-2013

Asimilovatelný dusík, důležitý parametr kvality hroznů

31-10-2013