Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Vplyv produkčných ochorení na kvalitu mlieka

14-09-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, máj 2016, str. 36-38)

Pasenie, kvalita mlieka a prednosti tohto hospodárenia

15-08-2016
1 NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica; 2 PD Dechtice
(zdroj: Slovenský chov, máj/2016, str. 14-17)

Ako vyrábať kvalitné mlieko?

27-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Keď kvitne púpava – treba začať pásť

23-05-2016
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Technika a organizácia chovu mliekového hovädzieho dobytka

24-02-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Tepelný stres pri dojniciach a ochrana proti nemu

03-11-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroba Nitra

Milk Facts

06-05-2015

Konzervácia vlhkého miaganého kukuričného zrna pod drobnohľadom

10-03-2015
NPPC – VÚŽV Nitra

Riziká negatívnej energetickej bilancie u dojníc

06-06-2014
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 31-33)

Kvalitné siláže musia byť základom kŕmnych dávok hovädzieho dobytka v každom podniku

15-01-2014
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE")